Wmo-platform Nederweert

Laatst bijgewerkt: donderdag 03 december 2015

De Wmo
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De Wmo heeft als doel dat alle inwoners mee kunnen doen in onze samenleving. Niet iedereen heeft daarbij hulp nodig. De meeste mensen kunnen zichzelf prima redden, maar er zijn ook (groepen) mensen die wél wat hulp kunnen gebruiken. Zij worden bijvoorbeeld geholpen bij het boodschappen doen of bij vervoer door familie, buren, vrienden en bekenden of vrijwilligers. Soms hebben mensen tijdelijk of constant professionele hulp nodig om een normaal en zelfstandig leven te kunnen leiden, bijvoorbeeld door een woningaanpassing of met hulp bij het huishouden. Maar ook de vrijwilligers en mantelzorgers hebben op hun beurt weer ondersteuning nodig om hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Voor al deze situaties is de Wmo bedoeld.

Wat doet het Wmo-platform Nederweert?
Het Wmo-platform Nederweert is een officieel adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het College van de gemeente Nederweert. Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op het beleid. Onderwerpen waar het Wmo-platform zich op richt zijn bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, participatie, mantelzorg, voorzieningen voor mensen met een beperking, maatschappelijke dienstverlening en jeugd. De leden van het Wmo-platform Nederweert zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties. Ze spreken dus vanuit een achterban, maar natuurlijk houden ze het algemene belang van alle inwoners van Nederweert voor ogen.

Het Wmo-platform is er voor u!
Het Wmo-platform komt meerdere malen per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze bijeenkomsten zijn voor u op afspraak te bezoeken. Het platform is geïnteresseerd in de mening van de inwoners van Nederweert over de Wmo. Als u vindt dat bepaalde zaken beter geregeld kunnen worden of als u ideeën heeft omtrent de Wmo kunt u daarvoor terecht bij uw vertegenwoordiger van het platform.

Wilt u meer weten over het platform of heeft u een vraag of signaal dat u wilt bespreken? Neem dan gerust contact op met uw vertegenwoordiger of het secretariaat van het Wmo-platform. Als u op de website van de gemeente Nederweert (www.nederweert.nl) zoekt op de term Wmo-platform, kunt u meer informatie en contactgegevens vinden. Het secretariaat van het platform wordt uitgevoerd door Welzijnsorganisatie Vorkmeer Nederweert. Vorkmeer is te bereiken via telefoonnummer 0495-688249.

U herkent ons aan ons nieuwe logo!

Het Wmo-platform heeft sinds kort een eigen logo. Het logo is ontworpen door een leerling van de school Niekée in Roermond, namelijk door Fleur Reijnders. Zij beschrijft hieronder de opdracht en de betekenis van het logo: 

“Op school, Gilde opleidingen Mediavormgeving Art & Design kregen we de opdracht om een logo te ontwerpen voor het Wmo-platform Nederweert. Een moeilijke opdracht was het zeker, informatie zoeken was een belangrijk deel van het proces, daarna natuurlijk het schetsen en uitwerken op de computer. Uiteindelijk heb ik gekozen om een logo te maken dat bestaat uit 2 handen die elkaar vastpakken. Ik heb dit gekozen omdat dit een veilig gevoel geeft, iemand voelt zich goed met de zorg die hij of zij krijgt van het Wmo. De kleuren blauw en groen heb ik gekozen omdat de natuur voor Nederweert belangrijk is, en deze verbintenis wilde ik terug laten komen.”


Aanvraagprocedure Wmo
Een gemeente is verantwoordelijk voor al haar inwoners. Dat houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met o.a. vragen, klachten, ideeën, aanvragen, vergunningen, maar ook voor persoonlijke ondersteuning.

Wat is persoonlijke ondersteuning? 
Dit kan een financiële kwestie zijn, omdat u buiten uw schuld in de financiële problemen bent geraakt.  Het kan zijn dat u hulpbehoevend bent. Misschien heeft u hulpmiddelen nodig om u te kunnen verplaatsen of om uzelf te kunnen verzorgen.

Om in aanmerking te kunnen komen dient u een aantal stappen te ondernemen. Graag informeren wij als Wmo-platform u hierover.

Stap 1: U belt zelf naar de gemeente of u laat een vertegenwoordiger, die u zelf heeft gekozen, bellen. U geeft aan waarover u belt en u wordt in contact gebracht met de juiste persoon om uw vragen te beantwoorden.
Stap 2: U vraagt naar de procedure en de juiste formulieren en laat die thuis bezorgen.
Stap 3: U maakt een afspraak met de consulent van de gemeente voor ‘het gesprek’.  Wij  adviseren u  om iemand mee te nemen die u ondersteunt. Dat mag een familielid of iemand anders zijn. Heeft u niemand, dan dient de gemeente een gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. U beslist zelf of u daar gebruik van wilt maken. U krijgt een verslag van ‘het gesprek’. 
Stap 4: Binnen 7 dagen na de melding dient u, indien noodzakelijk, een zelf opgesteld persoonlijk plan in te dienen welke ondersteuning u nodig heeft en hoe u vindt dat de gemeente dat moet doen of daaraan kan bijdragen.
Stap 5: De gemeente heeft 6 weken de tijd om uw ingediende plan van aanpak te beoordelen.
Stap 6: De gemeente verstrekt aan u een schriftelijk verslag van het onderzoek. Indien uw aanvraag niet wordt gehonoreerd, omdat u uw vraag niet goed/voldoende in beeld heeft gebracht, heeft u de mogelijkheid om deze aan te passen. Daarna kunt u uw aanvraag opnieuw indienen.
Stap 7: Op basis van de uitkomst van het onderzoek kan u een aanvraag indienen voor een maatwerkvoorziening bij de gemeente.
Stap 8: De gemeente moet binnen 2 weken een beschikking afgeven op de aanvraag voor een maatwerkvoorziening.
Stap 9: Bent u het niet eens met de beschikking, dan kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. In de brief die u ontvangt van de gemeente staat vermeld op welke wijze u dat kunt doen.


Wat gaat de gemeente onderzoeken bij stap 5:
1: Persoonskenmerken, behoeften en voorkeuren.
2: Eigen kracht om zelfredzaamheid/participatie te verbeteren.
3: Inzet mantelzorg, vrijwilligerszorg en gebruikelijke zorg.
4: Mogelijke oplossingen via algemene voorzieningen.
5: Mogelijke oplossingen in samenwerking met zorgverzekeraars, jeugdhulp, welzijn, enz. enz.

Tot slot: De gemeente bespreekt met u de eigen bijdrage voor een eventuele maatwerkvoorziening en een verstrekking/voorziening in natura of PGB (Persoons Gebonden Budget).

Als beide partijen goed met elkaar communiceren, dan komt men een heel eind. Bent u niet tevreden over de behandeling van de consulent, dan kunt u bij de gemeente een klacht indienen.

U vindt alle informatie op www.nederweert.nl onder Zorg-Welzijn-Jeugd-Onderwijs.

 

 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012