Buurtschap St Gerardus

Contactpersoon - Mevr A. Dings-Moorees, Vlakwater 4, 6034 SX Nederweert-Eind; Tel. 651364
Bestuur - Voorz.+Penningm: Mevr A. Dings-Moorees, Vlakwater 4, 6034SX Eind; Tel. 651364;
- Secretaris: Mevr. G. Mulder Eind 26 6034SN Eind Tel. 843920;
- Bestuurslid: Mevr L. Theunissen, Eind 22, 6034SN Eind; Tel. 626401;
- Bestuurslid: Mevr. Monica Bongers-Kirkels, Steutenweg 59, 6034SC, Eind; tel. 625395;
Doelstelling Het doel van onze vereniging is het leefmilieu en onderling contact, zo goed mogelijk te behartigen voor jong en oud.
Wij proberen dit doel te bereiken door het organiseren van een aantal activiteiten ter bevordering en instandhouding van de positieve relaties van de buurtgenoten.
 

Foto's

  • Categorie: d’Indj Laeftj 2018
  • Categorie: Sinterklaas 2016
  • Categorie: Sinterklaas 2012
  • Categorie: Sarsven en Banen oktober 2012